Sihteeri selittää... kelkkaura vs. kelkkareitti

22.01.2024

Kelkkakausi on avattu!, haluaisin selventää muutamaa aihetta/termiä/asiaa, jotta yhteinen ymmärrys lisääntyisi:

Moottorikelkalla maastossa ajaminen vaatii aina maanomistajan luvan.

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua virallisilla moottorikelkkailureiteillä sekä kelkkakerhojen, kuntien, Metsähallituksen tai muiden tahojen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla.

Kelkkailuverkostoa (moottorikelkkareittejä ja moottorikelkkauria) on Suomessa yhteensä arviolta lähes 20 000 kilometriä.

Viralliset moottorikelkkareitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, joilla ajamiseen ei tarvitse erillistä lupaa. Suomessa on yhteensä noin 3 800 kilometriä virallisia moottorikelkkailureittejä, pääosa, miltei kaikki, niistä Lapissa

Moottorikelkkaurat ovat, epävirallisia kelkkauria, joilla ajamiseen kelkkailija voi hankkia uran ylläpitäjältä uraluvan.

Kaikki Hämeen Safarikelkkailijoiden urat ovat moottorikelkkauria. Kelkkakerhon ylläpitämät urat kulkevat yksityisten ihmisten, yhdistysten, yhteisöjen, yritysten, kuntien ja valtion omistamilla mailla. Kelkkakerho on sopinut maanomistajien kanssa urien olemassaolosta ja tarjoaa/ylläpitää niitä jäsenilleen käytettäviksi.Urastomme kulkee kaikkiaan useamman sadan maanomistajan mailla!

On suotavaa käyttää kerhomme urista nimenomaan termiä moottorikelkkaura/kelkkaura/ura, ei -reitti, jotta vältytään vääristä mielikuvista urastomme suhteen.

Kiitokset ja kumarrus kaikille myötämielisille maanomistajille, jotka antavat maitansa käyttää, ja siten mahdollistavat meidän rakkaan harrastuksen.

Omasta ja kerhomme puolesta pazi)

08.03.2024Muutamia uria taas auki!
27.02.2024Kaikki urat suljettu
28.01.2024Uria suljettu väliaikaisesti
22.01.2024Sihteeri selittää... kelkkaura vs. kelkkareitti
20.01.2024Harviala - Miemalanselkä auki
17.01.2024Lisää uria auki
16.01.2024Hauhonselältä pääsee Hauhon kirkonkylälle
15.01.2024Kerhon kota
14.01.2024Myös Turenki - Harvila - Hangasmäki auki
08.01.2024Puutalkoot Hätilässä lauantaina 13.1.2024

Siirry arkistoon »